June 11, 2019


更多 å¸å›½cms内容页SQl方式调用当前TAG标签的方式 具体调用代码如下:

XML/HTML代码
      
 1. <?php  
 2.     
 3. $fr=$empire->fetch1("select infotags from {$dbtbpre}ecms_news_data_{$navinfor[stb]} where id='$navinfor[id]'");  
 4.     
 5. $infotags=$fr['infotags'];//当前文章所有的Tag信息,赋予infotags参数  
 6.     
 7. $tag='';  
 8.     
 9. $t=explode(',',$infotags);//过滤逗号  
 10.     
 11. $d=count($t);  
 12.     
 13.     for($i=0;$i<count($t);$i++)  
 14.     
 15.     {  
 16.     
 17.         if($t[$i])  
 18.     
 19.         {  
 20.     
 21.             $tagslink="[!--news.url--]e/tags/?tagname=".urlencode($t[$i])."&tempid=1";  
 22.     
 23.             $tag.="<a href='$tagslink' target='_blank'>".$t[$i]."</a> ";  
 24.     
 25.         }  
 26.     
 27.     }  
 28.     
 29. echo $tag;  
 30.     
 31. ?>  

 

相关日志
帝国CMS调用自定义列表名称的方法
帝国CMS调用自定义列表名称的方法
帝国CMS获取当前自定义列表的listid
帝国CMS获取当前自定义列表的listid
帝国CMS自定义列表调用当天发布的信息
帝国CMS自定义列表调用当天发布的信息
帝国CMS自定义列表的排序newstime、onclick、plnum
帝国CMS自定义列表的排序newstime、onclick、plnum
帝国CMS自定义列表多表联合查询的方法
帝国CMS自定义列表多表联合查询的方法
From: 本站原创
2 Comment(s)
心灵博客 Email
2019/06/18 16:20
你现在这个博客程序不是帝国的吧?
[回复] 不是帝国,是bo-blog程序,可惜后续没有发展起来
心灵博客 Email
2019/06/18 16:20
你现在这个博客程序不是帝国的吧?
[回复] 不是帝国,是bo-blog程序,可惜后续没有发展起来
心灵博客 Email
2019/06/18 16:18
还记得十多年前咱们交换过友情链接,那时候你的博客好像叫黑色梦中的博客
[回复] 没错,之前博客名用的是本人的网名,阁下也是互联网老人了
心灵博客 Email
2019/06/18 16:18
还记得十多年前咱们交换过友情链接,那时候你的博客好像叫黑色梦中的博客
[回复] 没错,之前博客名用的是本人的网名,阁下也是互联网老人了
分页: 1/1 第一页 1 最后页
发表评论
昵称
密码 [ 游客无需密码 ]
电邮
网址
打开HTML 打开UBB 打开表情 隐藏 记住我